Květinové směsi letniček pro záhony z přímých výsevů 14. 7. 2017

 

 

Seminář zaměřený na problematiku zakládání květinových směsí letniček, s příklady jejich uplatnění s navazující diskuzí nad záhony 18 dostupných směsí od různých různých dodavatelů vysetých v Dendrologické zahradě.
10:00 - 12:00 - přednášky
13:00 - 15:00 - prohlídka letničkových záhonů
15:00 - 16:00 - prohlídka zahrady
Cena zahrnuje 6 hodin vzdělávání, vstup do parku, zázemí v klimatizovaném Návštěvnickém centru, teplé nápoje, občerstvení, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...)
Seminář je určený všem zahradníkům, správcům zeleně, projektantům, pedagogům i studentům odborných škol.

Seminář zaměřený na problematiku zakládání květinových směsí letniček, s příklady jejich uplatnění

s navazující diskuzí nad záhony 18 dostupných směsí od různých různých dodavatelů vysetých

v Dendrologické zahradě.


Program:

10:00 - 12:00 - přednášky

13:00 - 15:00 - prohlídka letničkových záhonů

15:00 - 16:00 - prohlídka zahrady


Cena zahrnuje 6 hodin vzdělávání, vstup do parku, zázemí v klimatizovaném Návštěvnickém centru, nápoje, občerstvení, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...) Seminář je určený všem zahradníkům, správcům zeleně, projektantům, pedagogům i studentům odborných škol.

 

Lektor: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.

Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146

Termín: 14. 7. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Cena kurzu s DPH: 990,- Kč

 

Rezervace