Počasí v zahradě

Základní klimatické údaje z meteorologické sondy v Dendrologické zahradě

 

Rok 2016:

 

Roční vyhodnocení počasí 1997 - 2016

 

Průměrné roční teploty a úhrny srážek

 

Průměrné měsíční teploty a úhrny srážek

 

V roce 2014 a 2015 byly v některých měsících značné odchylky od dlouhodobých měsíčních průměrů teplot a měsíčních úhrnů srážek. V následujících grafech jsou tyto odchylky zaznamenány:

 

Porovnání měsíčních úhrnů srážek 2014 a 2015 s dlouhodobými průměry

 

měsíční úhrny srážek 2014 - 2015

 

Porovnání průměných měsíčních teplot 2014 a 2015 s dlouhodobými průměry

 

průměrné měsíční teploty 2014 - 2015