POZNÁVÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ V ZIMĚ II.  9. - 10. 3. 2017

 

Připravovaný kurz navazuje na předchozí, abude zaměřen především na poznávání méně pěstovaných druhů stromů a keřů v bezlistém stavu a to opět podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky.
Kurz bude probíhat v živých sbírkách a v přednáškovém sále Dendrologické zahrady .
Cena zahrnuje 10 hodin vzdělávání pod pedagogickým vedením, vstup do parku, zázemí ve vytápěném Návštěvnickém centru, teplé nápoje, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...)

Připravovaný kurz volně navazuje na prosincový. Bude zaměřen především na poznávání pěstovaných druhů stromů a keřů v bezlistém stavu, a to opět podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky.

Lektor: Ing. Zdeněk Blahník

Termín: 9. - 10. 3. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Cena celkem s DPH: 1 452 Kč

 

Rezervace