ADVENTNÍ VĚNEC

tvořivá dílna pro školy

Určeno pro: žáky 4. a 5. tříd ZŠ, II. stupně ZŠ a SŠ

Cena: 190,- Kč  na žáka

V ceně dílny je zahrnut veškerý materiál.

Místo konání: Návštěvnické centrum, přednáškový sál

Délka trvání: 3 hodiny, tj. 180 minut

Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce a adventní věnec k nim neodmyslitelně patří. Přijďte si ho vlastnoručně vyrobit k nám do Dendrologické zahrady. K dispozici je profesionální floristické vybavení pro každého účastníka. Různorodý materiál dává prostor neomezené míře kreativity.

V průběhu dílny se také blíže seznámíte s rostlinami, které jsou s oslavou vánočních svátků tradičně spojeny.

Aby se vám dobře pracovalo a lektorka se mohla všem věnovat, je optimální počet žáků na dílně 15, maximální 20. Máte-li třídu početnější, domluvte se nejprve s lektorkou na tel. č. 732 651 612.

S sebou: svačinu, pití a přezůvky do místnosti.