JIŘINKY A MEČÍKY V ZAHRADNICKÉ TRADICI PRŮHONIC

 

Rádi bych Vás tímto pozvali na výstavu Jiřinky a mečíky v zahradnické tradici Průhonic, která bude na Dendrologické zahradě v Průhonicích. Výstava je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI II) DF16P02M027: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin.

Zahájení výstavy bude v pátek 4. srpna ve 13:00 v návštěvnickém centru v Dendrologické zahradě. Vstup do Dendrologické zahrady bude při zahájení výstavy pro účastníky zdarma.

 

pozvánka