Průhonické chryzanthémy a podzimí astry 4. 9. - 4. 11. 2018

 

Výstava věnovaná historii šlechtění těchto květin v Průhonicích od minulého století až do současnosti. Informační panely budou umístěny v prostoru Návštěvnického centra a kavárny, rostliny jsou vystaveny v nádobách v sousedních plochách. Rostliny ve volné půdě jsou soustředěny v prostoru živých plotů asi 100 metrů od Návštěvnického centra.

Výstava je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI II) DF16P02M027: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin.

Výstava bude  zahájena v úterý 4. září ve 13:00 v návštěvnickém centru v Dendrologické zahradě. Vstup do Dendrologické zahrady bude při zahájení výstavy pro účastníky zdarma.