Výstavy 2018

 

Tulipány a ostatní cibuloviny

tradiční výstava jarních cibulovin probíhá vždy od posledního dubnového do konce druhého květnového týdne

 

Lilie

přehlídka vybraných odrůd současného sortimentu lilií. Výstava je připravena na první polovinu léta

 

Jiřinky

prezentace světového šlechtění jiřinek – již pravidelně od srpna do konce září

 

Průhonické chryzanthémy a podzimní astry

výstava věnovaná historii šlechtění těchto květin v Průhonicích od minulého století až do současnosti bude probíhat od září do listopadu

 

Přesná data jsou každoročně aktualizována na začátku roku - viz kalendář akcí.