Kamennou stezkou


Věková kategorie: 6. - 9. třída

Délka programu: 3 hodiny

Cena: 100,- Kč


Projděte se zahradou podle mapky. Na stezce najdete celkem osm zastávek, které vám přiblíží svět hornin a minerálů i jejich praktický význam. Každé stanoviště má jiné téma: Vznik a stavba Země, Kámen jako základ krajiny, Kronika vývoje života, Kámen pomáhá a uzdravuje, Kámen jako surovina a materiál, Těžba a její dopady a Kámen v umění. Vlastní výrobky a úspěšné nálezy z práce na stanovištích si odnesete domů. Osmé stanoviště je určeno ke shrnutí získaných poznatků a jejich zopakování.

 

Poznámka: V zimě, nebo za nepříznivého počasí probíhá v přednáškovém sále program Tajemství kamene.