POZNÁVÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ V ZIMĚ 23. - 24. 11. 2017

 

Kurz bude zaměřen na poznávání nejčastěji pěstovaných okrasných i našich domácích druhů stromů a keřů v bezlistém stavu podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky. Kurz bude probíhat v živých sbírkách a v přednáškovém sále Dendrologické zahrady .
Cena zahrnuje 10 hodin vzdělávání pod pedagogickým vedením, vstup do parku, zázemí ve vytápěném Návštěvnickém centru, teplé nápoje, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...)

Kurz bude zaměřen na poznávání nejčastěji pěstovaných okrasných i našich domácích druhů stromů a keřů v bezlistém stavu podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky. Kurz bude probíhat v živých sbírkách a v přednáškovém sále Dendrologické zahrady. Cena zahrnuje 10 hodin vzdělávání pod pedagogickým vedením, vstup do parku, zázemí ve vytápěném Návštěvnickém centru, teplé nápoje, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...)


Lektor: Ing. Zdeněk Blahník

Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum

Termín: 23. - 24. 11. 2017 od 10.00 do 16.00

Cena kurzu s DPH: 1452,- Kč

 

Rezervace