Pohyb v areálu Dendrologické zahrady:

 

Ke snazšímu pohybu po areálu slouží orientační systém, který tvoří rozcestníky se šipkami a doplňkové tabulky. Šipky ukazují hlavní směry a ve vzdálenějších částech zahrady je na nich uvedena i vzdálenost od hlavního vchodu. Orientační systém rovněž vymezuje síť sedmi doporučených okruhů, které jsou navrženy jako jednosměrné. Dva z nich – základní a velký – jsou celosezónní, zbývajících pět tras se váže ke konkrétním obdobím vegetačního roku. Všechny trasy jsou znázorněny v mapě na informačních panelech u vstupů do zahrady.

Průvodce po jednotlivých okruzích lze zakoupit v pokladně.

 

Základní okruh

Základní trasa představuje návštěvníkům nejstarší centrální partie zahrady a nejatraktivnější místa v širším okolí Černého rybníka a dalších vodních ploch, včetně sbírek rododendronů ve Štípence a v lese. Protíná střed vřesoviště Na valech a míjí oddělení pnoucích rostlin. Okruh je nenáročný, s minimálním výškovým rozdílem, vedený po zpevněném povrchu.

Bezbariérový okruh, délka 2 300 m, 1,5–2 hodiny, duben–říjen

 

Velký okruh

Velký okruh v podstatě kopíruje obvod celého areálu. Spojuje nejvýznamnější sbírky stromů v nejvzdálenějších částech zahrady, sbírky rododendronů a hajních trvalek v lese, prochází okrajem vřesoviště a kolekcí pnoucích rostlin. Trasa je vedena většinou po zpevněných komunikacích, v západní části zahrady však klesá příkrým svahem Rizovy stráně, proto není sjízdný pro kočárky ani pro vozíky určené osobám se sníženou pohyblivostí.

Nesjízdný okruh! Délka 4 000 m, 3–3,5 hodiny, duben–říjen

 

Předjaří

Předjarní stezka propojuje místa výskytu rostlin, které kvetou na začátku sezóny od března do druhé poloviny či do konce dubna. Nevynechává pochopitelně ani výstavní záhony jarních cibulovin, zejména narcisů a tulipánů, ani sbírku vřesovců. Větší část okruhu vede slunnými partiemi zahrady po zpevněných stezkách, částečně ale také po kosených trávnících. Se zvýšenou pozorností je tato trasa vhodná i pro kočárky a vozíky určené pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Bezbariérový okruh, délka 3 000 m, 2–2,5 hodiny, (březen–) duben

 

Jaro

Jarní trasa prochází střední částí zahrady, kde se soustřeďují výsadby rostlin kvetoucích od konce dubna do konce května. Seznamuje návštěvníky především se sbírkami šeříků, rododendronů a azalek, ale například i s kolekcí vistárií. Většinou vede po zpevněných komunikacích, část stezky je však nesjízdná pro kočárky a vozíky určené osobám se sníženou pohyblivostí.

Nesjízdný okruh! Délka 2800 m, 2 hodiny, duben–květen

 

Léto

Letní okruh prezentuje rostliny kvetoucí v červnu a v červenci, mj. i výsadby aromatických a vonných rostlin umístěné v tzv. spirále, kterou tato trasa prochází jako jediná. Vede k trvalkovým záhonům za Černým rybníkem, osluněnými sbírkami růží, ale i chladnějšími partiemi zahrady. Povrch tvoří částečně kosené trávníky i kamenná cesta, proto je trasa jen obtížně sjízdná pro kočárky a vozíky určené pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Nesjízdný okruh! Délka: 3 000 m, 2–2,5 hodiny, červen–červenec

 

Pozdní léto

Stezka babího léta vede z velké části ve stínu vzrostlých stromů. Jejím společným tématem jsou dřeviny, které v srpnu a v září vytvářejí atraktivní plody. Trasa míří podél Černého rybníka do sadu okrasných jabloní, k záhonům ozdobných trav, dále do Štípenky a k okraji vřesoviště. Malé úseky jdou přes kosené trávníky, okruh je však snadno sjízdný.

Bezbariérový okruh, délka 2 900 m, 2,5 hodiny, srpen–září

 

Podzim

Podzimní okruh prochází střední částí zahrady, kolem dřevin s atraktivním podzimním zbarvením listů. Křižuje Údolíčko, Štípenku, kvetoucí vřesoviště na Valech a jako jediná z tras přibližuje dosud opomíjené starší porosty dřevin v sousedství oddělení živých plotů. Okruh vede po zpevněných stezkách s řadou překážek, které omezují jeho sjízdnost.

Nesjízdný okruh! Délka 2 800 m, 2 hodiny, říjen ( – listopad)