Odkaz na videa z ptačí budky. Kamera zaznamenává pouze když se tam něco dějě. Jsou jednotlivá videa za každý den.

http://www.ptacionline.cz/zaznamy/hnizdeni/55?datum=1.+5.+2017&mesto=Pr%C5%AFhonice