Výzkumné aktivity

 

V areálu zahrady probíhají výzkumné aktivity pracovníků Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., jehož je Dendrologická zahrada nedílnou součástí.

Spolupráce se rozvíjí zejména s výzkumnými týmy kulturní krajiny a sídel či šlechtění a pěstebních technologií. Některé výzkumné pokusy jsou umístěny v zázemí zahrady, jiné však jsou naopak součástí trvalých expozic, přístupných návštěvníkům, kteří z nich mohou čerpat inspiraci pro vlastní zahradnickou činnost.

 

Nejvýraznější výzkumnou aktivitou v areálu zahrady jsou v posledních letech experimentální výsadby trvalek, které jsou v průběhu celé vegetační sezóny centrem pozornosti návštěvníků. V blízkosti hospodářského zázemí je situován pokus zaměřený na využití substrátů pro střešní zahrady.