Zeleň pražských památkových zón

 

Výstava představuje vývoj zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků na území památkových zón Smíchov; Karlín; Vinohrady, Žižkov, Vršovice; Nusle; Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a Vilová kolonie Ořechovka.  Je dokumentován vývoj kompozice jednotlivých parků, náměstí a hřbitovů a jsou identifikovány jejich památkové hodnoty jako východisko pro stanovení principů jejich ochrany a regenerace. Součástí je i dendrologický rozbor těchto unikátních typů zeleně. Specifickým typem je zeleň vnitrobloků.

 

Výstava byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) jako výstup projektu Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón (DG16P02R045).

 

Výstava bude probíhat v prostoru Návštěvnického centra Dendrologické zahrady VÚKOZ Průhonice, bude zahájena 27.8 2020 ve 14 hodin a potrvá do 1. listopadu 2020.

 

Prezentace panelu 1

Prezentace panelu 2

Prezentace panelu 4

Prezentace panelu 5

Prezentace panelu 6

Prezentace panelu 7

Prezentace panelu 8

Prezentace panelu 9