Květiny v zahradnické tradici Průhonic

 

První výstava, konaná v roce 2017 byla věnována mečíkům a jiřinkám, druhá v roce 2018 hvězdnicím a chryzantémám, třetí v roce 2019 petrklíčům a tulipánům. Poslední, souhrnná by měla ukázat letničkové kultury hrachorů, petúnií a pelargonií a věnovat se historii květin v Průhonicích od příchodu A. E. Silva-Taroucy až do současnosti. Informační panely jsou umístěny v prostoru Návštěvnického centra a kavárny, rostliny jsou vystaveny v mobilních a závěsných nádobách nedaleko Návštěvnického centra.

 

Výstava je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI II) DF16P02M027: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin.

 

Výstava byla  zahájena 11. června a potrvé do 14. srpna 2020. Expozice venkovních květin bude vystavena po celé léto v závislosti na jejich kondici a zdravotním stavu.

 

 

Termín výstavy: 11. 6. - 14. 8. 2020