Jiřinky a gladioly 4.8. - 30. 9. 2017


V tomto roce jsme poprvé připravili výstavu jiřinek a mečíků vyšlechtěných v Průhonicích.Jiřinky jsou vysazené při základním okruhu v oddělení pnoucích rostlin, mečíky jsou vysazené ve volné půdě v sousedství zahrady užitkových rostlin, ty právě kvetoucí jsou naaranžované ve vázách v Návštěvnickém centru i s info panely.