forest (1)Created with Sketch.

Naše sbírky rostlin

Dendrologická zahrada spravuje genofondy neprodukčních rostlin. Ty je možné vymezit do třech skupin – sbírky okrasných rostlin, genofond endemických dřevin a kolekce vybraných jedinců památných a kulturně významných stromů České republiky.

Trvalky

Cibuloviny

Rododendrony

Růže

Šeříky

Borovice

Čím naplňujeme Strategii biologické rozmanitosti ČR (2005):

  • Větší zapojení botanických zahrad do záchranných programů rostlin a zvýšení povědomí odborné veřejnosti o činnosti zahrad. Důraz na zachování autochtonních druhů rostlin (bez ohledu na atraktivnost).

    Již od roku 1997 se aktivně podílíme na záchraně genofondu památných a kulturně významných stromů v ČR. V rámci výzkumného záměru zde probíhá výzkumný úkol „Ex situ konzervace a repatriace ohrožených taxonů rostlin“. V roce 2009 jsme zahájili přípravné práce na projektu na téma záchrana endemických jeřábů ČR.

  • Propojení informací o pěstovaných rostlinách v botanických zahradách s Informačním systémem Úmluvy o biologické rozmanitosti (viz kapitola Výměna informací). 

    V roce 2008 jsme zpřístupnili databázi pěstovaných rostlin prostřednictvím jednotného evidenčního programu Unie botanických zahrad ČR Florius (www.florius.cz). V rámci mezinárodní spolupráce s BGCI (Botanic Gardens Conservation International) jsme v roce 2008 pořádali mezinárodní sympozium: The 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone.

    Již přes 60 let jsme zapojeni do mezinárodního systému výměny osiv a rostlin Index seminum. Dlouhodobě udržujeme kontakty s více než 410 botanickými zahradami ze všech kontinentů. Každoročně uspokojujeme naši nabídkou téměř 100 botanických zahrad. S BGCI spolupracujeme na mezinárodním propojení databází rostlin.

  •  Zapojení botanických zahrad do ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti v souvislosti se zapojením do záchranných programů a aktivních opatření na ochranu druhů ex situ a in situ.