Index plantarum

Index plantarum je seznam pěstovaných rostlin v Dendrologické zahradě. Je zveřejněný na internetových stránkách www.florius.cz. Seznam je průběžně doplňován. Tento systém umožňuje přímé vyhledávání rostlin vysazených v trvalých výsadbách Dendrologické zahrady.

V současné době zde zveřejňujeme jména rostlin, číslo v mapových podkladech a oddělení, kde je rostlina vysazena. Dostupné jsou rovněž informace o původu rostliny (dárci, školce či lokalitě) pokud jsou známé. Pro přibližnou orientaci v areálu zahrady je dostupná mapa členění zahrady na jednotlivá oddělení. Hranice těchto oddílů jsou vedeny nejčastěji cestami či krajem porostů.

V trvalých výsadbách Dendrologické zahrady je v současné době evidováno 6 223 taxonů (druhů, poddruhů a odrůd) dřevin z celkem 270 rodů. Naši nejbohatší sbírku tvoří rododendrony v celkovém počtu 667 taxonů. Jedinečná je také sbírka růží a to pnoucích, sadových a pokryvných v celkovém počtu 391 druhů a odrůd. Neméně významné a bohaté jsou také kolekce okrasných jabloní (204 taxonů), šeříků (202 taxonů) a javorů (171 taxonů). Pěstované trvalky a cibuloviny jako krátkodobé kultury evidujeme v samostatných seznamech a mapových podkladech. V roce 2020 evidujeme 2 716 druhů a odrůd trvalek a 532 zástupců cibulovin. Informace o mladých rostlinách pěstovaných ve školkách a podrobné výsadbové plány nezveřejňujeme.

Mapa členění zahrady na jednotlivá oddělení