Dnes máme zavřeno

Index seminum

Index seminum – je nabídka semen vydávaná botanickými zahradami a arborety. Slouží k bezplatné výměně semen mezi jednotlivými zahradami. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jako zřizovatel Dendrologické zahrady, spolupracuje téměř se 400 zahradami z celého světa po dobu téměř 70 let…

Základní informace

Mezinárodní výměna semen – Index seminum– seznamy semen a rostlin, které ze svých sbírek každoročně vydávají botanické zahrady a arboreta. Nejstarší u nás jsou známy z botanické univerzitní zahrady na Smíchově od roku 1810. Na základě těchto seznamů se mohou mezinárodně vyměňovat (dobrovolně a bezplatně) semena potřebná pro prvé pěstování.

Seznamy současně podávají zasvěcené zprávy o historii pěstování a introdukci rostlin z jiných zemí a vzdálených kontinentů. Rovněž v zámeckých zahradách a parcích se zpracovávaly takové seznamy a mnohé z nich vycházely jako katalogy tiskem.

Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice spolupracuje v rámci Index seminum s 399 botanickými zahradami a arborety z celého světa. Spolupráce se dále rozvíjí a zdokonaluje. A to jak forma, tak obsah a samozřejmě technickým vývojem prošlo i posílaní Index seminum a zpětné objednávky cestou e-mailu. Nejnověji je založen Pan-evropský vyhledávací systém nabídek Indexů Seminum botanických zahrad k on-line vyhledávání. Další údaje o tomto projektu naleznete v posledním odkazu níže. Vybrané položky semen se pak zasílají poštou. Výměna semen je důsledně evidovaná a pak následně sledována – došlé semeno (rostlina), výsev, školkování, výsadba do zahrady (evidenční číslo semene). Sbírky dřevin téměř ze všech části zeměkoule slouží jako experimentální základna vědecko-výzkumné činnosti.

Aktuální nabídka semen

Aktuální nabídku zveřejňujeme obvykle v průběhu prosince, po vyčištění posbíraných semen: