Spolupracujeme

V rámci naší činnosti spolupracujeme také s řadou dalších subjektů. Jde jednak o jiné výzkumné instituce, orgány státní správy, ale také soukromý sektor a média. Níže naleznete více informací o našich aktivitách.

Základní informace

Spolupráce se rozvíjí zejména s výzkumnými týmy kulturní krajiny a sídel či šlechtění a pěstebních technologií. Některé výzkumné pokusy jsou umístěny v zázemí zahrady, jiné však jsou naopak součástí trvalých expozic, přístupných návštěvníkům, kteří z nich mohou čerpat inspiraci pro vlastní zahradnickou činnost.

Nejvýraznější výzkumnou aktivitou v areálu zahrady jsou v posledních letech experimentální výsadby trvalek, které jsou v průběhu celé vegetační sezóny centrem pozornosti návštěvníků. V blízkosti hospodářského zázemí je situován pokus zaměřený na využití substrátů pro střešní zahrady.

S kým a na čem jsme spolupracovali?

Partnerské weby

Podívejte se na seznam odkazů na naše spřátelné či spolupracující organizace.

Projekty SFŽP

S finanční podporou Státního fondu životního prostředí jsme realizovali 2 projekty:

  • Uchování a rozvoj genofondu Dendrologické zahrady v Průhonicích
  • Zlepšení návštěvnické infrastruktury a forem prezentace Dendrologické zahrady v Průhonicích.

ROP Střední Čechy

Regionální operační program pro Střední Čechy poskytl dotaci na zbudování 2 projektů.

Průhonicemi na kole

Projekt financovaný z dotací na zbudování cyklostezek, které vedou také kolem naší zahrady.

Nový informační systém v Průhonickém parku

Svými připomínkami a odborností jsme s podíleli také na výrobě nového informačního systému v Průhonickém parku.

Venkovská zeleň

Projekt QI112A138 Lokální identita zeleně venkovských sídel byl řešen v letech 2011–2014 s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) Ministerstva zemědělství ČR.