Výzkumná činnost

V areálu zahrady probíhají výzkumné aktivity pracovníků Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., jehož je Dendrologická zahrada nedílnou součástí.

Základní informace

Spolupráce se rozvíjí zejména s výzkumnými týmy kulturní krajiny a sídel či šlechtění a pěstebních technologií. Některé výzkumné pokusy jsou umístěny v zázemí zahrady, jiné však jsou naopak součástí trvalých expozic, přístupných návštěvníkům, kteří z nich mohou čerpat inspiraci pro vlastní zahradnickou činnost.

Nejvýraznější výzkumnou aktivitou v areálu zahrady jsou v posledních letech experimentální výsadby trvalek, které jsou v průběhu celé vegetační sezóny centrem pozornosti návštěvníků. V blízkosti hospodářského zázemí je situován pokus zaměřený na využití substrátů pro střešní zahrady.

Aktuálně probíhající projekty

Pokusné trvalkové záhony

Na podzim 2007 bylo v Dendrologické zahradě vysázeno prvních 10 různých směsí – rostlinných kombinací, na celkové ploše 500m². Jedná se o ukázkové plochy výsadeb, které jsou určeny zejména do městských podmínek.

V dalších letech přibývaly postupně další směsi (viz níže) až do současných cca 1500m². V roce 2010 bylo na téma „Perenové výsadby s extenzivní péčí“, uspořádán seminář.

Pokusné trvalkové záhony

Podrostové trvalkové záhony

Výzkumný projekt TA04021327 „Extenzivní bylinné výsadby pro stinná a polostinná stanoviště“ byl podpořen Technologickou agenturou České republiky a byl řešen od července 2014 do prosince 2017. Projekt řešil tým ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. ve spolupráci s firmou Pereny – Ing. Renaty Pešičkové.

Podrostové trvalkové záhony

Ekologický střešní substrát

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice spolupracuje se společností ACRE, s.r.o. , Velký Osek na vývoji ekologického střešního substrátu. V areálu Dendrologické zahrady se ve vegetačních pokusech ověřují jeho vlastnosti v rámci projektu „Nové komponenty pro střešní substráty“.

subtrát

Zplaňující rostliny

Roman Businský, Jiří Velebil, Adam Baroš, Zdeněk Kiesenbauer

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (zkratka VÚKOZ), Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

cotoneaster900