Dendrologická zahrada Průhonice > Pro návštěvníky > Trasy, okruhy a mapa areálu

Trasy, okruhy
a mapa areálu

Na této stránce Vám představíme doporučené trasy, abyste si naši zahradu mohli co nejlépe prohlédnout v aktuálním ročním období. Na konci stránky naleznete kompletní mapu areálu včetně legendy.

Velký okruh

Nesjízdný okruh! délka 4 000 m, 3–3,5 hodiny, duben–říjen

Velký okruh v podstatě kopíruje obvod celého areálu. Spojuje nejvýznamnější sbírky stromů v nejvzdálenějších částech zahrady, sbírky rododendronů a hajních trvalek v lese, prochází okrajem vřesoviště a kolekcí pnoucích rostlin. Trasa je vedena většinou po zpevněných komunikacích, v západní části zahrady však klesá příkrým svahem Rizovy stráně, proto není sjízdný pro kočárky ani pro vozíky určené osobám se sníženou pohyblivostí.

Základní okruh

Bezbariérový okruh, délka 2 300 m, 1,5–2 hodiny, duben–říjen

Základní trasa představuje návštěvníkům nejstarší centrální partie zahrady a nejatraktivnější místa v širším okolí Černého rybníka a dalších vodních ploch, včetně sbírek rododendronů ve Štípence a v lese. Protíná střed vřesoviště Na valech a míjí oddělení pnoucích rostlin. Okruh je nenáročný, s minimálním výškovým rozdílem, vedený po zpevněném povrchu.

Předjaří

Bezbariérový okruh, délka 3 000 m, 2–2,5 hodiny, (březen–) duben

Předjarní stezka propojuje místa výskytu rostlin, které kvetou na začátku sezóny od března do druhé poloviny či do konce dubna. Nevynechává pochopitelně ani výstavní záhony jarních cibulovin, zejména narcisů a tulipánů, ani sbírku vřesovců. Větší část okruhu vede slunnými partiemi zahrady po zpevněných stezkách, částečně ale také po kosených trávnících. Se zvýšenou pozorností je tato trasa vhodná i pro kočárky a vozíky určené pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Jaro

Nesjízdný okruh! Délka 2800 m, 2 hodiny, duben–květen

Jarní trasa prochází střední částí zahrady, kde se soustřeďují výsadby rostlin kvetoucích od konce dubna do konce května. Seznamuje návštěvníky především se sbírkami šeříků, rododendronů a azalek, ale například i s kolekcí vistárií. Většinou vede po zpevněných komunikacích, část stezky je však nesjízdná pro kočárky a vozíky určené osobám se sníženou pohyblivostí.

Léto

Nesjízdný okruh! Délka: 3 000 m, 2–2,5 hodiny, červen–červenec

Letní okruh prezentuje rostliny kvetoucí v červnu a v červenci, mj. i výsadby aromatických a vonných rostlin umístěné v tzv. spirále, kterou tato trasa prochází jako jediná. Vede k trvalkovým záhonům za Černým rybníkem, osluněnými sbírkami růží, ale i chladnějšími partiemi zahrady. Povrch tvoří částečně kosené trávníky i kamenná cesta, proto je trasa jen obtížně sjízdná pro kočárky a vozíky určené pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Pozdní léto

Bezbariérový okruh, délka 2 900 m, 2,5 hodiny, srpen–září

Stezka babího léta vede z velké části ve stínu vzrostlých stromů. Jejím společným tématem jsou dřeviny, které v srpnu a v září vytvářejí atraktivní plody. Trasa míří podél Černého rybníka do sadu okrasných jabloní, k záhonům ozdobných trav, dále do Štípenky a k okraji vřesoviště. Malé úseky jdou přes kosené trávníky, okruh je však snadno sjízdný.

Podzim

Nesjízdný okruh! Délka 2 800 m, 2 hodiny, říjen ( – listopad)

Podzimní okruh prochází střední částí zahrady, kolem dřevin s atraktivním podzimním zbarvením listů. Křižuje Údolíčko, Štípenku, kvetoucí vřesoviště na Valech a jako jediná z tras přibližuje dosud opomíjené starší porosty dřevin v sousedství oddělení živých plotů. Okruh vede po zpevněných stezkách s řadou překážek, které omezují jeho sjízdnost.

Audioprůvodce

QR Codehttps://get.smart-guide.org/qKZlAGGgtFb

Navigační systém

Ke snazšímu pohybu po areálu slouží orientační systém, který tvoří rozcestníky se šipkami a doplňkové tabulky. Šipky ukazují hlavní směry a ve vzdálenějších částech zahrady je na nich uvedena i vzdálenost od hlavního vchodu. Orientační systém rovněž vymezuje síť sedmi doporučených okruhů, které jsou navrženy jako jednosměrné. Dva z nich – základní a velký – jsou celosezónní, zbývajících pět tras se váže ke konkrétním obdobím vegetačního roku. Všechny trasy jsou znázorněny v mapě na informačních panelech u vstupů do zahrady.

Průvodce po jednotlivých okruzích lze zakoupit v pokladně.

Mapa areálu