LEGAL RIGHT

Návštěvní řád

Návštěvnost Dendrologické zahrady každoročně narůstá a blíží se k číslu 50 000 návštěvníků za sezónu. Návštěvní řád je kompromisem mezi ochranou sbírek rostlin, provozními možnostmi a potřebami návštěvníků všech generačních skupin. Děkujeme že jej dodržujete.

Provozovatel zahrady

Dendrologickou zahradu (dále jen DZ) provozuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i..

Návštěvníkům Dendrologické zahrady není v areálu povoleno:

 • zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu a bez platné vstupenky
 • pohybovat se po DZ v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek
 • vstupovat se psy
 • používat motorová i nemotorová vozidla (včetně jízdních kol) s výjimkou služebních a s výjimkou vozíků pro osoby se sníženou pohyblivostí
 • jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách, používat odrážedla dětmi staršími 5 let
 • dětem do 15 let pohybovat se bez odpovědného dozoru dospělé osoby (odborný pracovník – lektor poskytnutý DZ tuto odpovědnost nepřebírá)
 • vstupovat do porostů, neposekaných trávníků, pěstebních ploch a služebních prostor
  poškozovat rostliny, včetně jejich částí, a zcizovat je (řízky, rouby, herbáře)
 • lézt na vystavené výtvarné exponáty či je jinak poškozovat
 • poškozovat objekty a technická zařízení
 • znečišťovat porosty a vodu, odhazovat odpadky
  tábořit a zakládat ohně
 • rušit klid, obtěžovat ostatní návštěvníky hlukem
 • rušit a lovit zvěř, chytat ryby
 • koupat se v rybníce a ostatních vodních plochách
 • zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez povolení vedoucího zahrady
Žádáme návštěvníky, aby respektovali návštěvní řád DZ v plném rozsahu. Dozor nad jeho dodržováním provádějí zaměstnanci DZ, případně pracovníci ostrahy objektu. Ti jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a vykázat takové návštěvníky, kteří návštěvní řád nedodržují. Návštěvníci jsou povinni řídit se jejich pokyny. Závažné porušení návštěvního řádu bude řešeno policií. Prosíme návštěvníky, aby pracovníkům zahrady oznámili případné porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí.