Počasí v zahradě

Základní klimatické údaje z meteorologické sondy v Dendrologické zahradě

 

Rok 2018:

 

roční vyhodnocení 2018

 

roční průměry 2018

 

úhrny 2018