Dendrologická zahrada Průhonice > O zahradě > Výzkumná činnost > Ekologický střešní substrát

Ekologický střešní substrát

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice spolupracuje se společností ACRE, s.r.o. , Velký Osek na vývoji ekologického střešního substrátu. V areálu Dendrologické zahrady se ve vegetačních pokusech ověřují jeho vlastnosti v rámci projektu „Nové komponenty pro střešní substráty“.

Střešní substrát zajišťuje nejen růst vysazených rostlin, ale i další funkce zelených střech, jako je zadržování a odvod dešťových srážek. Většina komerčně vyráběných střešních substrátů je založena na anorganických komponentech vyznačujících se dobrou vododržností a drenážní schopností. Mezi nejvíce používané materiály patří expandované jíly a břidlice (např. keramzit, liadrain). Vyrábějí se v rotačních pecích, kde vypalování a expandování probíhá při teplotě 1100 až 1200 °C. Jedná se o energeticky náročný proces. Mohou se však nahradit některými neupravenými horninami, jako je láva nebo pemza (nemáme vlastní zdroje), z recyklovaných materiálů pak drcenými cihlami (celkově mají horší vlastnosti než expandované jíly). Někdy se používá i drcený beton nebo stavební recyklát, který je zásaditý a obecně má nestandardní vlastnosti. Jíl, ornice a zeminy by měly tvořit malý podíl, protože jsou příliš těžké a mají špatné drenážní vlastnosti. Totéž platí pro organické komponenty (rašelina, komposty), které se časem rozkládají a smršťují.

V rámci tohoto projektu se ověřují substráty, jejichž hlavní složkou je odpadní drcený spongilit. Je to hornina ze skupiny opuk vyznačující se velkou porézností a nasákavostí. V tom předčí ostatní opuky a vyrovná se expandovaným jílům a břidlicím, které bývají hlavní složkou střešních substrátů. Na rozdíl od nich však spongilit nevyžaduje tepelné zpracování a proto jeho výroba tolik nezatěžuje životní prostředí.

Testují se různé substrátové směsi, v nichž jsou expandované jíly zcela nebo částečně nahrazeny drceným spongilitem, z dalších materiálů jsou pak použity např. zeolity, pěnové sklo a rašelina. Vlastnosti připravených substrátových směsí se hodnotí v laboratoři a ve vegetačních pokusech s různými druhy rozchodníků (Sedum) na parcelkách o ploše 0,75 m2. Metodami doporučenými německou společností FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) se v laboratoři stanovuje zrnitostní složení, objemová hmotnost v suchém stavu, objemová hmotnost při plném nasycení vodou, pórovitost, maximální vodní kapacita, objem pórů zaplněných vzduchem při maximální vodní kapacitě, vodní permeabilita, hodnoty pH a elektrické vodivosti (obsah solí), podíl organických látek a obsah živin. Substráty splňující limity (rovněž doporučené FLL) jsou pak zařazeny do vegetačních zkoušek. Pro každý substrát je vypracován systém výživy, který zajišťuje dobrý růst vysazených rostlin a minimalizuje vyplavování solí ze substrátu a znečišťování odtokových vod.