Index plantarum

 

Index plantarum je seznam pěstovaných rostlin v Dendrologické zahradě. Je zveřejněný na internetových stránkách www.florius.cz. Seznam je průběžně doplňován. Tento systém umožňuje přímé vyhledávání rostlin vysazených v trvalých výsadbách Dendrologické zahrady. V současné době zde zveřejňujeme názvy rostlin, číslo v mapových podkladech a oddělení, kde je rostlina vysazena. Dostupné jsou rovněž informace o původu rostliny (dárci, školce či lokalitě) pokud jsou známé. Pro přibližnou orientaci v areálu zahrady je dostupná mapa členění zahrady na jednotlivá oddělení. Hranice těchto oddílů jsou vedeny nejčastěji cestami či krajem porostů. Pěstované trvalky a cibuloviny jako krátkodobé kultury evidujeme v samostatných seznamech a mapových podkladech. Informace o mladých rostlinách pěstovaných ve školkách a podrobné výsadbové plány nezveřejňujeme.

V trvalých výsadbách Dendrologické zahrady je v současné době evidováno 5 368 taxonů (druhů, poddruhů a odrůd) dřevin z celkem 256 rodů.
Naši nejbohatší sbírku tvoří rododendrony v celkovém počtu 667 taxonů. Jedinečná je také sbírka růže a to pnoucích, sadových a pokryvných v celkovém počtu 373 druhů a odrůd. Neméně významné a bohaté jsou také kolekce okrasných jabloní (182 taxonů), šeříků (182 taxonů) a javorů (159 taxonů).

V trvalých výsadbách Dendrologické zahrady je v současné době evidováno 5 368 taxonů (druhů, poddruhů a odrůd) dřevin z celkem 268 rodů. Naši nejbohatší sbírku tvoří rododendrony v celkovém počtu 667 taxonů. Jedinečná je také sbírka růží a to pnoucích, sadových a pokryvných v celkovém počtu 373 druhů a odrůd. Neméně významné a bohaté jsou také kolekce okrasných jabloní (182 taxonů), šeříků (182 taxonů) a javorů (159 taxonů).

 

 

Zde najdete seznam dřevin pěstovaných v DZ (katalog Florius)
Zde můžete vyhledávat  ze seznamu dřevin DZ (katalog Florius)
Mapa členění zahrady na jednotlivá oddělení