Dendrologická zahrada Průhonice > O zahradě > Spolupracujeme > Nový informační sysém v Průhonickém parku

Nový informační systém v Průhonickém parku

Na konci srpna byla ukončena podle předpokladu realizace projektu Jednotný informační systém v Průhonickém parku (CZ.1.15/2.2.00/29.00621), který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. se podílel na projektu jako partner. Projekt realizoval Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. Dalším partnerem byla Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící o.s.(APPN).
Projekt byl zaměřen na vybudování jednotného informačního systému parku s vyznačením hlavních návštěvnických okruhů. V rámci projektu byly nainstalovány u hlavních vstupů do parku a na významných místech návštěvnických okruhů v parku interaktivní panely různých velikostí. Návštěvníkům bude od září k dispozici také zvukový průvodce audioguide, který informačně postihuje kromě základních návštěvnických okruhů i další významná místa v parku označené dřevěnými sloupky. Zvukového průvodce si budou moci návštěvníci zapůjčit oproti vratné záloze v pokladně. Pro lepší orientaci návštěvníků bude sloužit také mapa s vyznačením návštěvnických okruhů. Aktuální informace o dění v Průhonickém parku se veřejnost dozví z nových webových stránek www.pruhonickypark.cz . Informace jsou uváděny v českém, anglickém a německém jazyce. Pro neslyšící návštěvníky jsou základní informace na webových stránkách přeloženy do znakové řeči a text namluvený ve zvukovém průvodci je v pokladně připraven i v tištěné podobě.