Průhonicemi na kole

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. je partnerem v projektu „Průhonicemi na kole“ (CZ.1.15/2.2.00/38.00898), na který v srpnu letošního roku podepsala obec Průhonice s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy Smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy (též ROP SČ).
Cílem projektu je zkvalitnění cyklistické dopravy v obci Průhonice, a to rozšířením současné nabídky cyklistických tras, napojením dalších turisticky atraktivních lokalit na již existující cyklistickou infrastrukturu a zvýšením celkové bezpečnosti cyklistické dopravy v obci Průhonice. Nové stezky navazují na stávající cyklostezky nebo v některých částech odvádějí cyklistickou dopravu ze silně frekventovaných silnic III. třídy do klidovější oblasti. Stezky budou realizovány na již existujících komunikacích, které z větší části v současnosti nejsou vhodné pro cyklistiku a musí tak dojít k jejich rekonstrukci. Přínosy projekt přináší jak obci, tak také cyklistům. Zvýší se dostupnost turisticky atraktivních míst, které se nacházejí na území obce (Dendrologická zahrada, Průhonický zámek, Průhonický park), rozšíří a zkvalitní se cyklistická infrastruktura a cyklistika se stane výrazně bezpečnější, vhodná i pro rodiny s dětmi. Všechny tyto pozitivní důsledky realizace projektu posilují image obce. Realizace projektu by měla přispět také ke snížení dopravní zátěže v obci, ke snížení hluku a míry znečištění ovzduší. Zvýšený pohyb turistů provozujících cyklistiku na území obce prospívá i podnikatelskému sektoru, vede k rozšíření skupiny potenciálních klientů a poskytuje prostor pro rozšíření služeb a následně vyšší tržby.

Ukončení projektu

Průhonicemi je již od začátku června možné projet po nových cyklostezkách. V červnu bude ukončena podle předpokladu realizace projektu Průhonicemi na kole (CZ.1.15/2.2.00/38.00898), který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy ve výši zhruba 9,8 mil. Kč. Cílem projektu bylo zkvalitnění cyklistické dopravy v obci Průhonice, a to rozšířením původní nabídky cyklistických tras, napojením turisticky atraktivních lokalit na již existující cyklistickou infrastrukturu a zvýšením celkové bezpečnosti cyklistické dopravy v obci Průhonice. V rámci projektu bylo na bývalých polních a lesních cestách vybudováno 3,29 km nových cyklostezek. Po části nově vybudovaných cyklostezek vede také cyklotrasa Greenways Praha – Wien, která tak byla z velké části, tedy kde to bylo možné, na katastrálním území obce Průhonice převedena ze silně frekventovaných silnic III. třídy (Újezdská, Kunratická, U Hájovny) do klidových oblastí bez motorové dopravy. U cyklostezek byla též nově umístěna odpočívadla s herními prvky pro děti a byla zpracována nová cyklomapa, která je k dispozici na webových stránkách obce Průhonice i u partnerů projektu. Projekt je přínosem jak pro obec, tak i pro cyklisty. Došlo ke zvýšení dostupnosti turisticky atraktivních míst, která se nacházejí na území obce (Dendrologická zahrada, Průhonický zámek, Průhonický park), rozšířila a zkvalitnila se cyklistická infrastruktura a cyklistika se stala výrazně bezpečnější, vhodná i pro rodiny s dětmi. Všechny tyto pozitivní výstupy projektu posilují celkovou image obce jako místa pro život a volný čas. Realizace projektu by měla přispět nejen ke snížení dopravní a hlukové zátěže v obci, ale také míry znečištění ovzduší. Zvýšený pohyb turistů provozujících cyklistiku na území obce prospívá i podnikatelskému sektoru, vede k rozšíření skupiny potenciálních klientů a poskytuje prostor pro rozšíření služeb. Na projektu se jako partneři podíleli Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., obec Dobřejovice, městská část Praha – Újezd a Daniel Dvorský (majitel cykloobchodu na náměstí obce), Hynek Vávra (majitel restaurace Hliněná bašta) a Club hotel Praha – Průhonice. PhDr. Hana Borovičková Starostka obce

1. rok udržitelnosti

Již více než rok mají cyklisté možnost využívat na území Průhonic novou síť cyklostezek vybudovanou za podpory evropských prostředků, konkrétně pak z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Projekt Průhonicemi na kole (CZ.1.15/2.2.00/38.00898) má za sebou první rok z tak zvaného období udržitelnosti a obec v souladu s pravidly poskytovatele dotace zpracovává další monitorovací zprávu se zhodnocením udržení výstupů projektu. V rámci projektu bylo na bývalých polních a lesních cestách vybudováno 3,29 km nových cyklostezek se 4 odpočívkami. Na všech odpočívkách byly umístěny informační tabule s mapou obce a okolí a současným vedením cyklostezek a cyklotras. Na dvou odpočívkách (u restaurace Hliněná bašta a pod Komárovským rybníkem) byly na odpočívkách instalovány také herní prvky pro děti. Nově je po části vybudovaných cyklostezek vede cyklotrasa Greenways Praha – Wien. Cyklostezky jsou rozděleny do několika etap (A, C, D a E). Většina cyklostezek byla dokončena a zkolaudována již na podzim 2011 a cyklisté je hned začali hojně využívat. Poslední část cyklostezek je v provozu od června 2012. Provoz na cyklostezkách začátkem června letošního roku narušila povodeň, která poničila velkou část povrchu cyklostezek, hlavně v údolí Botiče. Z těchto důvodů byl následně připraven projekt oprav a doplňujících opatření, jehož cílem je nejen uvést cyklostezky do původního stavu, ale v některých úsecích doplnit opatření, které by měly zvýšit odolnost cyklostezek při kalamitních situacích a zabránit nebo alespoň minimalizovat případné škody. V současné době probíhá vlastní realizace oprav a doplňujících opatření a hojně využívaný a nejvíce postižený úsek cyklostezek v údolí Botiče je již opět plně sjízdný. V sobotu 14. září tudy povede trasa cyklistického pelotonu „Pražské cyklozvonění“. Tato akce proběhne u příležitosti Evropského týdne mobility a kromě pražských městských částí Praha 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuchle, Újezd, Kunratice, Šeberov se jí zúčastní i obec Průhonice. Věřím, že nyní si již cyklisté jízdu po nových cyklostezkách krásnou přírodou budou moci opět dostatečně užít a neriskovat přitom zranění ve výmolech po povodních. Do projektu jsou jako partneři i na dále zapojeni Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., obec Dobřejovice, městská část Praha – Újezd a Daniel Dvorský (majitel cykloobchodu na náměstí obce), Hynek Vávra (majitel restaurace Hliněná bašta) a Club hotel Praha – Průhonice. PhDr. Hana Borovičková Starostka