Podrostové trvalkové záhony

Výzkumný projekt TA04021327 „Extenzivní bylinné výsadby pro stinná a polostinná stanoviště“ byl podpořen Technologickou agenturou České republiky a byl řešen od července 2014 do prosince 2017. Projekt řešil tým ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. ve spolupráci s firmou Pereny – Ing. Renaty Pešičkové.
Pokusné plochy výsadeb byly založeny v září 2014 v Dendrologické zahradě v Průhonicích a v areálu trvalkové školky Pereny v Hlavenci (u Mladé Boleslavi). Na Dendrologické zahradě bylo založeno celkem 13 různých směsí vždy s jedním opakováním (každá směs tedy měla 2 × 20 m2 ) na celkové ploše 520 m2 . V areálu firmy Pereny bylo založeno celkem 10 směsí bez opakování na celkové ploše 200 m2 . Směsi byly založeny na různých stanovištích co do zastínění, vlhkosti půdy a kořenové konkurence stromů (borovice, bříza, dub, jírovec, lípa).