Pokusné trvalkové záhony

Na podzim 2007 bylo v Dendrologické zahradě vysázeno prvních 10 různých směsí – rostlinných kombinací, na celkové ploše 500m². Jedná se o ukázkové plochy výsadeb, které jsou určeny zejména do městských podmínek. V dalších letech přibývaly postupně další směsi (viz níže) až do současných cca 1500m². V roce 2010 bylo na téma „Perenové výsadby s extenzivní péčí“, uspořádán seminář.

Historie

Zhruba od poloviny devadesátých let 20. století se skupina německých trvalkářů snaží odpovědět na aktuální problémy v zeleni města, konkrétně používání trvalek ve veřejném prostoru. Jedná se o mezinárodní projekt (německo-švýcarský), který nese název Silbersommer (Stříbrné léto).

Tato skupina školkařů, vysokoškolských a odborných pedagogů, výzkumníků a studentů se snažila nalézt vhodný způsob jak vytvořit druhově bohaté, celoročně atraktivní, dynamické záhony, které však budou mít minimální nároky na údržbu.

Byla vytvořena doporučená kombinace rostlin a technologie zakládání těchto výsadeb, která nese stejný název – Silbersommer. Projekt byl úspěšný a na něj navázalo několik dalších (Perennemix, Tanz der Gräser, Indiansommer aj., více informací lze nalézt na www.perennemix.de), vedených lidmi na jednotlivých výzkumných pracovištích.

Na projektu Perennemix spolupracovala částečně i Botanická zahrada a Arboretum MZLU v Brně. V roce 2003 byly v univerzitním areálu Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě vysazeny první výsadby Silbersommer. Výsadby inspirované touto směsí lze spatřit také v Trutnově a Kutné Hoře na kruhovém objezdu, v Praze (na Hořejším nábřeží Vltavy, v Jičínské, Českomoravské a Kostelní ulici), Litomyšli a zde v Dendrologické zahradě.

Použití

Hlavní využití těchto výsadeb je zejména v městské zeleni (snaha o minimalizaci nákladů na údržbu), konkrétně se jedná o menší (ideálně však alespoň 20-25m2 velké) či větší plochy podél silnic a chodníků, kruhové objezdy, dopravní ostrůvky apod.

Ve většině těchto případů se jedná o stanoviště suché, často extrémně vysýchavé, po značnou část dne osluněné, teplé (vysoké teploty z okolních zpevněných ploch). Což ovšem nevylučuje využití také v soukromém sektoru (předzahrádky, rodinné zahrady, firemní plochy aj.).

Jedná se také o alternativu k monotónním výsadbám monokultur pokryvných rostlin. Jsou vhodné také na místa, kde se, díky vysoké teplotě, nedaří trávníku. Může se také jednat o náhradu za klasické perenové rabata, pokud se ovšem vnitřně smíříme s trochu „divočejším“, přírodnějším vzhledem výsadeb.

Klasické trvalkové záhony jsou totiž velmi často náročné na údržbu – musí se zalévat v době sucha, udržovat bezplevelné okopávkou, odstraňovat suchá květenství a nevzhledné části rostlin, vyvazovat některé rostliny atd.

Tato obtížnost často limituje jejich využití v městské zeleni na minimum. Typ smíšených trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní péčí je na první pohled náhodná směs, která ovšem (za předpokladu správného výběru rostlin a dobrého založení) často působí celistvě.

Za minimální péče člověka a svým poněkud přírodnějším vzhledem se hodí velice dobře zejména k moderní strohé architektuře, kde s ní vytváří velice pěkný kontrast.

Údržba

Údržba dobře založených ploch se skládá zejména z pletí případných náletů. Neokopává se. Rostliny není nutno v průběhu sezóny ošetřovat (pokud nechceme prodloužit dobu kvetení např. odstraňováním odkvetlých květů). 

Podmínkou pro údržbu je dobrá znalost rostlin, aby nedošlo k vypletí požadovaných rostlin. Výsadby není nutno zalévat, k zálivce lze přistoupit jen v období velmi dlouhých letních přísušků a také hned po výsadbě. Rostliny se neodstraňují na podzim, nechávají se až do období předjaří (cca konec února), kdy se mohou sekačkou, křovinořezem či jednotlivě nůžkami odstranit suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí.

Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt bezobratlých živočichů.

Založení výsadeb v DZ

Záhony na Dendrologické zahradě byly založeny následovně: po vyměření ploch byl opakovaně aplikován herbicid a v září (2007 až 2010) byly plochy upraveny kultivátorem do hloubky cca 30 cm. Výsadba kontejnerovaných rostlin (většinou K9) byla provedena v září a říjnu. 

Byl zvolen systém nejprve umístit solitérní rostliny, potom skupinové po 3 až 5 kusech, následovaly rostliny pokryvné. Do zbylých míst se vysázely rostliny vtroušené/putující (většinou krátkověké trvalky či dvouletky). V říjnu se vysadily cibuloviny a to hnízdovitě po 10 až 20 – ti kusech. 

Tato výsadba se kompletně zamulčovala štěrkem (vrstva cca 5 cm) 4 různých frakcí. Výsadba se tedy prováděla bez konkrétního osazovacího plánu, pouze s rostlinami rozdělenými do patřičných ekologicko – pěstitelských skupin).

2007 – 1. rok bylo vysazeno 10 různých směsí, plocha celkem cca 500 m²

 

 

Silbersommer (Stříbrné léto)

Sommernachtstraum (Sen letní noci)

Blütentraum (Kvetoucí sen)

Blütenmosaik (Kvetoucí mosaika)

Blütenschleier – Perennemix (Kvetoucí závoj)

Blütenwoge (Kvetoucí vlna)

Exotische Blütensteppe – projekt Perennemix (Exotická kvetoucí step)

Tanz der Gräser (Tanec trav)

Rozkvetlá sezóna (vlastní průhonická směs)

Průhonická pestrá směs (vlastní průhonická směs)

2008 – 2. rok byly vysazeny 3 různé směsi, plocha celkem cca 350 m²

Purple prairie (Purpurová prérie)

Prairie Summer (Prérijní léto)

Hill prairie mix (Nízkostébelná prérijní směs)

2009 – 3. rok byly vysazeny 4 různé směsi, plocha celkem cca 400 m²

Indian summer (Indiánské/babí léto)

Little indian summer (Malé indiánské/babí léto)

Sluneční prérie (vlastní průhonická směs)

Červánková nízká prérie (vlastní průhonická směs)

 

 

2010 – 4. rok byly vysazeny 3 různé směsi, plocha celkem cca 270 m²

jedná se o tři různé směsi, dle vlastního složení, inspirované stepními a ostatními autochtonními druhy trvalek; sezóně 2011 se bude ověřovat druhové složení záhonů

Od února 2008 doteď probíhá fenologické hodnocení ploch. Podrobnější seznam vysazených taxonů bude aktualizován a uveřejněn v nejbližší době. V případě jakýkoliv dotazů či připomínek mne prosím kontaktujte na adrese: baros@vukoz.cz

V případě většího zájmu o materiály, lze objednat sborník z trvalkového semináře – „Perenové výsadby s extenzivní péčí“, který se konal v srpnu roku 2010. Tento lze objednat v knihovně VÚKOZ, v.v.i. u paní Obdržálkové (obdrzalkova@vukoz.cz).

Ke konci roku 2011 bude vydána metodika, která bude jasně shrnovat všechny poznatky a doporučovat nejlépe hodnocené a osvědčené výsadby. Měla by pomoci zájemcům z řad profesionálů i laiků ve tvorbě a následné péči o tento typ trvalkových výsadeb.

 

Adam Baroš