Borovice

Mezi všemi stálezelenými jehličnany zaujímají borovice v sadovnictví významné postavení zejména díky svým kompozičním vlastnostem. Ve srovnání s ostatními jehličnany vyniká většina druhů borovic relativně dlouhými jehlicemi, které celkově vytvářejí unikátní texturu jejich větví a koruny.

Mnohé druhy jsou nápadné i svými šiškami. V našich klimatických podmínkách lze úspěšně pěstovat okolo čtyřiceti druhů z celkového počtu stodvaceti známých světových druhů. Několik dalších druhů může v našich oblastech přežívat v náhodně odolnějších jedincích na příznivých stanovištích, ale jejich dlouhodobější perspektivita je nejistá. 

Sbírka borovic v Dendrologické zahradě soustřeďuje zástupce 40 druhů s desítkami odrůd.