Růže

Růže tvoří jednu z nejvýznamnějších sbírek rostlin v Dendrologické zahradě. Jejich pěstování i šlechtění zde má dlouhou tradici, která vrcholila v sedmdesátých letech minulého století, kdy v zahradě působil přední šlechtitel růží Ludvík Večeřa.

V té době zde byla založena srovnávací pokusná výsadba se zaměřením na pnoucí a sadové růže. Ty také dnes tvoří základ naší sbírky. 

V současné době věnujeme velkou pozornost také růžím „plošným“, které nachází stále častěji uplatnění ve veřejné zeleni. Nově zde byla vysazena v posledních dvou letech ojedinělá sbírka růží historických. 

Růže jsou soustředěny na několika místech – pnoucí v oddělení pnoucích rostlin, sadové na „Dlouhé louce“, historické na nejvyšším místě zahrady na „Rizovce“. Plošné odrůdy jsou vysazeny především v oddělení pnoucích rostlin, část ale také v okolí vstupu do zahrady. Botanické druhy jsou rozptýleny v různých částech Dendrologické zahrady. 

V roce 2023 bylo v naší databázi evidováno 527 druhů a odrůd růží.