31. sezóna skončila

Vážení návštěvníci, v pátek 11. 11. 2022 v 16:00 jsme ukončili 31. sezónu, která byla celkem bohatá na události i rozsah prací, v krátkosti tedy rekapituluji. Od 3. do 22. května proběhla devatenáctá výstava tulipánů, během níž jsme představili na 160 tradičních i nejnovějších odrůd. Od 5. do 24. července jste u nás mohli vidět přes 60 odrůd orientálních lilií, prezentovaných na terasách v blízkosti naší kavárny. Tradiční výstavu jiřinek jsme připravili na pozdní léto od 2. srpna do 23. října. Letos jsme vám nabídli 180 odrůd jiřinek ze světového šlechtění a 50 vybraných současných průhonických odrůd. Nejvýznamnější společenskou událostí sezóny byla vernisáž výstavy připomínající dílo Ing. Drahoslava Šonského, CSc., autora sadovnického řešení areálu Dendrologické zahrady, který se do roku 1992 podílel i na jejím budování. Z osvětově vzdělávacích akcí se uskutečnily tradiční ornitologické vycházky. Zahradou jsme provedli 7 zahrádkářských zájezdů v počtu 217 účastníků. Pod patronací České technologické platformy rostlinných biotechnologií se 9. listopadu konal seminář o možnostech použití sortimentu suchovzdorných dřevin v podmínkách lidských sídel, kterého se zúčastnilo 33 osob. Od dubna do října jsme v zahradě uspořádali téměř tři desítky výukových programů pro školy. V červenci a srpnu proběhly tři týdenní příměstské tábory. Děti měly k dispozici celou Dendrologickou zahradu a při nepříznivém počasí i vnitřní prostory Návštěvnického centra.

Co se týče zahradnických aktivit, celkem jsme v průběhu roku 2022 vysadili 1 666 stromů a keřů, 199 odrůd tulipánů pro jarní výstavu a 81 druhů a odrůd trvalek. V rámci průběžné péče o zahradu bylo založeno 75 m2 trvalkových záhonů a obnovena část pokusných štěrkových záhonů, v místech poškozených únorovou vichřicí proběhla obnova kosterních porostů, bylo zrekultivováno 3 680 m2 přestárlých keřových porostů. Dokončili jsme rekonstrukci a osázení leknínového jezírka. V rámci Stezky sucha byly nad Čerňáčkem připraveny nové terasy pro suchovzdorné výsadby se strukturálními substráty na suchých zídkách. ​V prostoru podél cesty mezi kavárnou a velkou pergolou pokračovala výsadba pokryvných dřevin, složená převážně z vajgélií a mochen z průhonického šlechtění a z pokryvných růží, nové výsadby z ptačího zobu a blýskavky byly realizovány v oddělení živých plotů. Byly obnoveny a doplněny kolekce asijských třešní a višní, okrasných jabloní,  komulí a ibišků, rují a tamaryšků.  V rámci Stezky sucha pokračovalo soustřeďování dřevin a budování dalších kolekcí s důrazem na keřové patro, a to jak opadavých, tak i stálezelených listnatých keřů. Pro výsadby v roce 2023 byly přemnoženy sbírky suchem poškozených trojpuků, opadavých zimolezů a hortenzií dubolistých, podobně byly shromážděny nové skalníky. V těchto dnech rozebíráme starý domek v prodejně rostlin a připravujeme vylepšení prostředí prodejny pro jarní sezónu. Protože se nezadržitelně blíží zima, čeká nás zazimování citlivých keřů, likvidace náletů, zimní probírky dřevin a opravy chodníků a cest. Z meteorologických událostí roku 2022 stojí za zmínku vichřice ze 17. února, která vyvrátila či polámala 7 vzrostlých stromů, a rovněž prudká bouře 20. června, jež vyřadila z provozu meteorologickou stanici. Tu se podařilo zprovoznit až na konci srpna, proto nemáme v záznamech podchyceny přívalové srážky z druhé poloviny léta.

Na závěr děkujeme všem 46 145 platícím návštěvníkům za prohlídku zahrady a přízeň. V příštím roce se budeme opět těšit na vaši návštěvu! Přejeme vám mírnou zimu – bude-li počasí milosrdné, otevřeme zahradu opět v úterý 28. března 2023.