Hledači pokladů

Čeká vás několik stanovišť, na kterých nahlédnete do skrytého světa hornin a nerostů. Při hravých aktivitách poznáte, že horniny a nerosty jsou pevnou součástí našich životů. Vyzkoušíte si práci hledačů drahokamů a svůj nález si odnesete domů na památku. Program je celoroční, probíhá i v zimě v návštěvnickém centru. Program jsme připravili ve spolupráci s geology a paleontology Akadimie věd ČR.

Základní informace

Doporučená věková kategorie:

1.- 5. třída

Délka programu:

3 hodiny, tj. 180 minut

Cena:

120,- Kč

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.