Dendrologická zahrada Průhonice > Naše služby > Pro školy > I. stupeň ZŠ > O zvědavém káčátku – terénní program

O zvědavém káčátku - terénní program

Jedno malé káčátko dělá mamince velké starosti. Pořád se na něco vyptává a všechno zkoumá, až se málem zatoulalo. Co po svém šťastném návratu vyprávělo mamince a sourozencům? Koho u mokřadu a na rybníce potkalo a co všechno vidělo? Budete sledovat jeho dobrodružství, pozorovat vodní ptáky, určíte vodní rostliny podle obrázků, zalovíte si ve vodě a zjistíte, kdo žije pod hladinou.

Základní informace

Doporučená věková kategorie:

1.- 3. třída

Délka programu:

2 hodiny, tj. 120 minut

Co budou děti potřebovat:

psací potřeby, oblečení a obuv do přírody, příp. repelent proti hmyzu.

RVP ZV

Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody), Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)

Cena:

90,- Kč

Program se odehrává na 2 stanovištích:

  • mokřad (živočichové v mokřadu, pozorování vodních bezobratlých v jejich přirozeném prostředí a s pomocí kelímkové lupy, vodní rostliny, význam mokřadů v krajině)
  • rybník (život na hladině i pod hladinou, pozorování vodního ptactva, stromy a keře na březích, význam rybníků pro přírodu a pro člověka)

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.