Dendrologická zahrada Průhonice > Naše služby > Pro školy > II. stupeň ZŠ > Tajemství kamene – interiérový program

Tajemství kamene - interiérový program

Kameny, tedy horniny a nerosty, nás obklopují na každém kroku. Tvoří krajinu, ve které žijeme, poskytují nám bezpečí domova, jsou skryté v mnoha předmětech denní potřeby. Umí být tak nenápadné, že je často ani nevnímáme, ale někdy nás také ohromí svojí krásou, jsou symbolem bohatství a moci. Lidé kvůli nim vyšlapávali první kupecké stezky a pronikali do neznámých končin, ale také vedli, a dosud vedou, nelítostné války. Jsou svědky dávné minulosti Země, do vrstev hornin je zapsána kronika života. V každém kousku kamene se skrývá dlouhý příběh… pojďte ho s námi odhalit.

Základní informace

Doporučená věková kategorie:

8. – 9. třída

Délka programu:

3 hodiny, tj. 180 minut

RVP ZV:

Člověk a příroda (Přírodopis, Neživá příroda – Země, nerosty a horniny, Vnitřní a vnější geologické procesy, Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi, geologický vývoj a stavba území ČR), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem), Environmentální výchova (Ochrana přírody a životního prostředí)

Co budou děti s sebou potřebovat:

Psací potřeby, přezůvky do místnosti, oblečení a obuv do přírody

Cena:

120,- Kč

Program probíhá v učebně a v terénu.

Žáci pracují se sbírkou hornin a nerostů, určují základní nerosty a horniny podle jednoduchého klíče, formou hry si zopakují vnější a vnitřní geologické procesy.

V terénu projdou trasu s tematickými zastávkami:

  • – horniny a krajina (geologický vývoj a stavba území ČR)
  • – minulost Země a vývoj života (vývoj zemské kůry a organismů za Zemi)
  • – těžba a její dopady (ochrana přírody a životního prostředí)
  • – využití hornin a nerostů v různých oborech a profesích

Závěr programu s prezentací výsledků jednotlivých skupin probíhá v učebně. Na památku si žáci odnesou kamínek pro štěstí – ovšem musí si ho sami najít.

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.