Dendrologická zahrada Průhonice > Naše služby > Pro školy > Střední školy > Kde kvete koniklec – Pitkovická stráň

Kde kvete koniklec – Pitkovická stráň

Projdete se loukami a podél meandrujícího potoka až k přírodní památce Pitkovická stráň, která je nejbohatší lokalitou s výskytem koniklece lučního českého v celé Praze. Během cesty prozkoumáte, jak se liší vegetace na rozdílných stanovištích a jak se rostliny přizpůsobují různým podmínkám. Zjistíte, proč se právě na Pitkovické stráni daří koniklecům a které další druhy zde patří mezi zvláště chráněné. Navrhnete opatření k ochraně cenných společenstev.
Program probíhá v dubnu – květnu.

Základní informace

Délka programu:

3 hodiny, tj. 180 minut

Cena:

80,- Kč

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.