Dendrologická zahrada Průhonice > Naše služby > Pro školy > Střední školy > Mokřady a rybníky s lupou i dalekohledem

Mokřady a rybníky s lupou i dalekohledem

Zalovíte si planktonkou, budete pozorovat život na hladině i pod hladinou, podle klíče určíte rostliny na břehu i vodní bezobratlé. Ty nejdrobnější si budete moci prohlédnout pod mikroskopem. Porovnáte rozdíly mezi rybníkem a mokřadem a zamyslíte se nad významem rybníků a mokřadů v krajině i nad jejich ochranou.

Základní informace

Délka programu:

3 hodiny, tj. 180 minut

Cena:

100,- Kč

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.