Predátoři a ti druzí

Areál Dendrologické zahrady umožňuje porovnat různé ekosystémy: les, mokřad, louky, nabízí části přírodní i zahradnicky upravené. Během programu budete určovat rostliny i bezobratlé podle klíčů, zalovíte si v mokřadu i v lesní hrabance, vypátráte další živočichy nebo jejich pobytová znamení a zjistíte, jaké zde fungují potravní vztahy. V závěrečné diskusi se dále zaměříme na význam zahrad a parků, péči o zeleň mimo les a možnosti její ochrany, vliv okolní výstavby a dalších činností člověka.
Lokalita: Dendrologická zahrada v Průhonicích

Základní informace

Délka programu:

3 hodiny, tj. 180 minut

Cena:

100,- Kč

Dotazy a přihlášky

Dendrologická zahrada

Eva Kopecká

tel.: 732 651 612

programykopecka@gmail.com

Až budete mít domluvený termín zašlete nám, prosím závaznou objednávku, teprve pak bude vaše rezervace úplná. Děkujeme.