Nové piknikové místo

V rámci rozšiřování návštěvnické infrastruktury jsme dokončili další piknikové místo na břehu Čerňáčku. Jeho realizaci finančně podpořil Ing. Václav Rach z Toronta, kterému tímto děkujeme i za naše návštěvníky.