Rododendrony

Rododendrony jsou spojeny s Průhonicemi již déle než sto let. Pro své jedinečné estetické kvality je pěstoval hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca v zámeckém parku již od dob jeho založení v poslední čtvrtině předminulého století. Jejich šlechtění zde začalo až se vznikem zahradnického výzkumu kolem roku 1930.

Od té doby jich zde bylo vyšlechtěno několik desítek odrůd. Průhonické šlechtění se již od předválečných let zaměřovalo především na mrazuvzdornost, protože řada jedinečných anglických a německých odrůd u nás není plně zimovzdorná.

Vedle průhonických odrůd v Dendrologické zahradě uchováváme základ světového sortimentu rododendronů, ale i nově vyšlechtěné odrůdy, především německých šlechtitelů. 

Sbírky rododendronů jsou soustředěny v nejchladnější části zahrady podél vodoteče pod Černým rybníkem a v lese u motelu. U nás vzniklé odrůdy jsou nově vysazeny v porostu borovic severně od Remízku asi ve středu zahrady. 

Nově zde vznikla v posledních letech sbírka azalek na západní straně zahrady v blízkosti příležitostného vstupu „západ“. V zahradě bylo do konce roku 2020 soustředěno 698 druhů a odrůd rododendronů.