Tulipány kvetou …

V pondělí 8. května kvete již všechny odrůdy. Pro chladné počasí zatím neodkvétají ani ty nejčasnější. Pokud nám vydrží chladné počasí, vydrží tulipány v květu do plánovaného 20. května. Záhony letos najdete na louce před Černým rybníkem. V tomto roce ještě stále dokvétají pozdní odrůdy narcisů. Modřence v nádobách jsou opět vystavené na suché zídce ve venkovské zahrádce.

Při prohlídce zahrady dodržujte návštěvní řád. Pohybujte se pouze po pokosených trávnících. Prosíme, nepózujte v záhonech mezi květinami.

Při návštěvě autem Vás žádáme o ohleduplné parkování  k sousedům Dendrologické zahrady. Využijte tedy přilehlá parkoviště v komerční zóně.

Pro rychlejší odbavení využijte také nákup vstupenek online, poté nečekejte ve frontě, ale postupte přímo ke čtečce u kasy.

Protože vrcholí návštěvnická sezona, žádáme Vás o vzájemnou toleranci a ohleduplnost.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám pěkné zážitky.