Dendrologická zahrada Průhonice > Naše služby > Letní příměstské tábory > Příměstský tábor Źivot v zahradě

Příměstský tábor
Život v zahradě 1 a 2

Na táborech budeme poznávat přírodní zákoutí Dendrologické zahrady a jejího blízkého okolí. Prozkoumáme co žije ve vodě, na louce, v lese. Odchytíme a okroužkujeme několik ptačích návštěvníků. Děti se seznámí s důležitými badatelskými pomůckami jako je lupa, smýkačky či planktonka. Zároveň se děti naučí prakticky využívat dary zahrady – zpracovat zeleninu, vyrobit něco praktického z bylinek, obarvit látku, uvít kytici. Každá aktivita bude doplněna různými typy her tak, aby se zabavil úplně každý. Pro zpestření nás navštíví lektor  Krav-Maga a naučí děti základům této sebeobrany.

Základní informace

Věk:

6 – 12 let

Termíny:

19. – 23. srpna 2024

26. – 30. srpna 2024

Časové rozpětí:

8:00 – 17:00

Kapacita tábora:

20 dětí

Cena jednoho tábora:

4 200,- Kč

Cena zahrnuje:

odborný dozor, stravu (2 x svačina a 1x oběd), celodenní pitný režim, program a odměny

Stravování:

Obědy budeme dovážet ze závodní jídelny VÚKOZ (Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví). Svačiny budou zahrnovat ovoce, sušenku, pečivo či jogurt).

Sraz a vyzvednutí dětí:

od 16:30 do 17:00 v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady

Kdo pro Vás tábor připravuje

Tábor organizují zaměstnanci Dendrologické zahrady

Halina Holá Před tím, než nastoupila na pozici pracovníka EVVO do Dendrologické zahrady, tak pracovala jako lektorka výukových programů v Ekocentru Koniklec a vedla přírodovědný kroužek na Toulcově dvoře, kde také připravovala akce pro veřejnost. Působila jako vedoucí na letních táborech skautů a Hnutí Brontosaurus. Vystudovala krajinné inženýrství, aplikovanou ekologii a učitelství na ČZU v Praze.

Lucie Hlaváčová Vystudovala zahradnickou školu v Praze a je dlouholetá zaměstnankyně Dendrologické zahrady. Kromě práce ve svém oboru se zde věnuje i přípravě a lektorování výukových programů pro školy a školky a organizaci některých akcí pro veřejnost (Den stromů, komentované vycházky za ptáky). Při práci využívá i svou zálibu v ornitologii. Od dětství se účastnila letních táborů, později i jako vedoucí a zdravotník. Má dvě děti.

Přihlašování a kontakt

Přihlásíte se vyplněním formuláře, který naleznete na odkazu níže

V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na Halinu Holou na telefonu 728 11 98 93 nebo email: holah@vukoz.cz.

Tábor Život v zahradě 1 (19. – 23. srpna 2024) https://forms.office.com/e/vG6iBFnvkM
Tábor život v zahradě 2 (26. – 30. srpna 2024) https://forms.office.com/e/9VwRqgpxsy

Důležité dokumenty:

Táborový řád 2024

Provozní řád příměstského tábora

Režim dne příměstského tábora

Pravidla registrace a placení

Placení přes rezervační systém Dendrologické zahrady Rezervační systém Dendrologická zahrada (r2s.cz)  V případě platby fakturou piště na email: holah@vukoz.cz

 • Počet náhradníků – 7
  • Tábor je potřeba uhradit do 14 dnů od registrace.
  • Náhradníci neplatí nic. Pokud se přesunou z náhradníků do účastníků, musí zaplatit do 14 dnů od přesunu.
  • Pokud nezaplatí 14 dnů od registrace, pošle se jim mail s dotazem, zda jejich registrace platí. Pokud nezaplatí do dalšího týdne, vymažeme je ze seznamu přihlášených.
 • Storno poplatky při odhlášení z tábora:
  • 100% vratka ceny příměstského tábora se uplatňuje při řádném písemném odhlášení účastníka zákonným zástupcem do 20 pracovních dní před zahájením tábora e-mailem: holah@vukoz.cz .
  • 50 % vracíme v případě odhlášení dítěte do 10 pracovních dnů před zahájením tábora.
  • Při odhlášení účastníka po tomto termínu nebo při předčasném ukončení tábora (např. z kázeňských důvodů) si organizátor vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Tábor můžete zaplatit poté, co vám potvrdíme volné místo.

Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO, jména dítěte, popř. bankovního spojení.